Σκεδιασμός και κατασκευή ναρθήκων για τα συχνότερα προβλήματα δακτύλων - μετακαρπίων

Pediatric Clinic 

 

Σκεδιασμός και κατασκευή ναρθήκων για τα συχνότερα προβλήματαδακτύλων - μετακαρπίων

 

Town

Date

Price

Thessaloniki

12-13/10/2019 250

Price excludes VAT

 

 

Υπεύθυνος Διδασκαλίας (Lecturer):

Σ. Μαυρομούστακος, Γ. Γρηγοριάδης