Ο Αδαμίδης Σάκης αποφοίτησε από το τμ. Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ θες/νίκης το 1995. Από τότε ασχολήθηκε στον ιδιωτικό τομέα με την αντιμετώπιση ασθενών με μυοσκελετικά αλλά και νευρολογικά προβλήματα με έμφαση σε κακώσεις του  βραχιονίου πλέγματος. Από το 2000 εργάζεται στο Γ’ΚΑΠΗ του Δήμου Θες/νίκης, όπου μεταξύ άλλων ασχολείται με την αποκατάσταση των ημιπληγικών ασθενών. Η μεταπτυχιακή του εκπαίδευση περιλαμβάνει την εκπαίδευση του σε διάφορες μεθόδους που αφορούν την αποκατάσταση μυοσκελετικών παθήσεων (Manual Therapy – Kaltenborn – Evjenth concept, Mulligan concept) αλλά και νευρολογικών παθήσεων (PNF, BOBATH) καθώς και άλλων σεμιναρίων όπως (Μyofascial Release and Trigger Point Therapy, Segmental Stabilization Training (Qeensland Group), Motor Control and Motor Learning, Clinical Reasoning, κ.α.

Το 2007 έγινε καθηγητής της μεθόδου Mulligan (MCTA), ενώ την ίδια χρονιά έγινε και καθηγητής της μεθόδου PNF (IPNFA). Το 2009 έγινε βοηθός καθηγητή στη μέθοδο BOBATH ενήλικα ημιπληγικού.

To 2002 ξεκίνησε τις διδακτορικές του σπουδές στην Εθνική Σχολή Αθλητικών Επιστημών της Σόφιας με αντικείμενο την αποτελεσματικότητα της μεθόδου PNF στην αποκατάσταση ασθενών μετά από αρθροπλαστική των αρθρώσεων.

Η κλινική του συλλογιστική θέλει τον ασθενή να είναι στο επίκεντρο της αξιολόγησης και της θεραπευτικής προσέγγισης και απαιτεί την ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ!