Φυσικοθεραπευτής

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το Νοέμβριο του 1955 και πήρε πτυχίο Φυσικοθεραπευτή ισοτίμου του τμ. Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Από το Φεβρουάριο του 1985 είναι μόνιμος Καθηγητής Εφαρμογών και από το Μάρτιο του 2009 Επίκουρος Καθηγητής του τμ. Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Msc) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή ΤΕΦΑΑ (Μάρτιος 2004), και Διδακτορικό Δίπλωμα (Phd) από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή ΤΕΦΑΑ (Ιούνιος 2008).

Εξειδικεύτηκε στην αποκατάσταση των ακρωτηριασμένων και των ημιπληγικών ασθενών (Lyon 1983) και στην αντιμετώπιση ασθενών με ιδιοπαθή σκολίωση (Θεσσαλονίκη 1987).  Στη μακρά περίοδο της επαγγελματικής του δραστηριότητας μέχρι και σήμερα αντιμετωπίζει όλες τις κλινικές περιπτώσεις που χρήζουν φυσικοθεραπείας, κυρίως τους ασθενείς του νευρικού και μυοσκελετικού συστήματος.

Είναι εκπαιδευτής της Μεθόδου PNF (PNF Instructor) (Mάρτιος 2007) και εξειδικευμένος στις μεθόδους Manual Therapy (Σεπτέβριος 2003), Mackenzie (oολοκληρωμένη σειρά σεμιναρίων), Mulligan (CMP, Ιούλιος 2008), Motor Learning and Motor Control (Μάιος 2005) κ.α.

Έχει δώσει σειρά διαλέξεων, ανακοινώσεων και κλινικών εργαστηρίων σε επιστημονικά συνέδρια Φυσικοθεραπείας εντός και εκτός Ελλάδος, έχει δημοσιεύσει άρθρα σε έγκριτα ελληνικά και ξένα περιοδικά, έχει γράψει και μεταφράσει επιστημονικά συγγράμματα  σε θέματα Φυσικοθεραπείας. Γνωρίζει πολύ καλά την Αγγλική και Γαλλική γλώσσα.