Φόρμα επικοινωνία
    Στοιχεία επικοινωνία

    • Αναξιμάνδρου 7, 54250, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
    • 0030 6977 258 206
    • 0030 2310 309 735
    • stella-economou@paramed-so.gr